Оборудование

p1

Атауы/Наименование Шыққан жылы/Год выпуска Толық техникалық атауы (үлгісі) және өндіруші елі/ Полное техническое наименование (модель) и страна производитель Саны / Количество Тауардың шығу сертификатының № /№ сертификата происхождения товара
1 XXGH-2505 рентген аппараты

/Рентгеновский аппарат

XXGH-2505

2008 XXGH-2505 тұрпатты Portable Xray Machine тұрақты сәуле шығаратын тасымалы рентген аппараты «Синьли» Даньдун зауыты, ҚХР /Переносной рентгеновский аппарат постоянного излучения Portable Xray Machine тип XXGH-2505 Даньдунский завод «Синьли», КНР 1  
2 XXGH-3005 рентген аппараты  

/Рентгеновский аппарат  

XXGH-3005

2008 XXGH3005 тұрпатты Portable Xray Machine тұрақты сәуле шығаратын тасымалы рентген аппараты «Синьли» Даньдун зауыты, ҚХР /Переносной рентгеновский аппарат постоянного излучения

Portable Xray Machine тип XXGH-3005 Даньдунский завод «Синьли», КНР

3  
3 YG -100B

(Ø 700-1200 мм) рентгенографиялық кроулері/

Кроулер рентгенографический

YG -100B

(Ø 700-1200 мм)

2008 — 2009 YG -100B тұрпатты X-ray Piping Cuawler рентгенографиялық кроулері

 «Янгуан» ЖШҚ Даньдун аспап компаниясы, ҚХР /Кроулер рентгенографический

X-ray Piping Cuawler тип YG -100B Даньдунская приборная компания ООО «Янгуан», КНР

5  
4 YG -100С

200-500 мм) рентгенографиялық кроулері/

Кроулер рентгенографический

YG -100С

(Ø 200-500 мм)

2009 YG -100С тұрпатты X-ray Piping Cuawler рентгенографиялық кроулері

 «Янгуан» ЖШҚ Даньдун аспап компаниясы, ҚХР /Кроулер рентгенографический

X-ray Piping Cuawler тип YG -100С Даньдунская приборная компания ООО «Янгуан», КНР

1  
5  «Арина – 3» рентген аппараты/

Аппарат рентгеновский

«Арина – 3»

 

2009 Арина — 3 импульстік рентген аппараты

 «Спектрофлеш» ЖШҚ, Ресей/Аппарат рентгеновский импульсный

Арина — 3

ООО «Спектрофлеш», Россия

2  
6  «МАРТ-200» рентген ақау анықтағышы/ Дефектоскоп рентгеновский «МАРТ-200» 2012 «МАРТ-200» тасымалы дефектоскопиялық рентгендік ақау анықтағышы

 «Спектроимпульс» ЖШҚ, Ресей /Дефектоскоп рентгеновский переносной дефектоскопический «МАРТ-200»

OОО «Спектроимпульс», Россия

1  
7 УД-3-103 PELENG ультрадыбыстық ақау анықтағышы

/Ультразвуковой дефектоскоп

УД-3-103 PELENG

2008  «ПЕЛЕНГ» УД3-103 ультрадыбыстық ақау анықтағышы

 «АЛТЕК» ЖАҚ, Ресей /Дефектоскоп ультразвуковой

«ПЕЛЕНГ» УД3-103

ЗАО «АЛТЕК», Россия

1  
8 УД2В-П46 ультрадыбыстық ақау анықтағышы/ Ультразвуковой дефектоскоп

УД2В-П46

2009 УД2В-П ультрадыбыстық ақау анықтағышы «НВП «Кропус» ЖШҚ, Ресей / Дефектоскоп ультразвуковой УД2В-П

ООО «НВП «Кропус», Россия

2  
9 УД-2-70 ультрадыбыстық ақау анықтағышы/ Ультразвуковой дефектоскоп

УД-2-70

2006 УД-2-70 ультрадыбыстық ақау анықтағышы «НПК» Луч» ЖШҚ, Ресей/ Дефектоскоп ультразвуковой УД2-70

ООО «НПК» Луч», Россия

1  
10 «Мастер»  А1212М ультрадыбыстық ақау анықтағышы/ Ультразвуковой дефектоскоп

«Мастер»  А1212М

2011 А1212М ультрадыбыстық ақау анықтағышы «АКС» ЖШҚ, Ресей/ Дефектоскоп ультразвуковой А1212М

ООО «АКС», Россия

1  
11 26MG ультрадыбыстық қалыңдық өлшегіші/ Толщиномер ультразвуковой

26MG

2011 26MG ультрадыбыстық қалыңдық өлшегіші «Panametrics« фирмасы, АҚШ/ Толщиномер ультразвуковой 26MG

фирма «Panametrics«, США

2  
12 Proce P430-А автоматты айқындау машинкасы/ Автоматическая проявочная машина

Proce P430-А

2013 Xindustrial washing machine P430А автоматты айқындау машинасы «PROCE» зауыты, ҚХР/Xindustrial washing machine Автоматическая проявочная машина P430А Завод «PROCE», КНР 1  
13 ДКГ-РМ1203М дозиметрі/Дозиметр

ДКГ-РМ1203М

2006 ДКГ-РМ1203М дозиметрі «НПП «Доза» ЖШҚ, Ресей /Дозиметр ДКГ-РМ1203М

ООО «НПП «Доза», Россия

1  
14 5,5 КВт электр генераторы/

Электрогенератор

5,5 КВт

2013 5,5 КВт электр генераторы 5.5 GF MATEUS, ҚХР / Электрогенератор 5,5 КВт

5.5 GF MATEUS, КНР

3  
15 ДП-5004 цифрлық  денситометрі/ Денситометр  цифровой

ДП-5004

2012 ДП-5004 қолдық зонды бар цифрлық денситометрі 

 «Литас» ЖАҚ, Ресей/Денситометр  цифровой с ручным зондом ДП-5004

ЗАО «Литас», Россия

2  
16 DL-2000+ негатоскопы/

Негатоскоп

DL-2000+

2012 DL-2000+ жарық-диодты негатоскопы

ҚХР/ Негатоскоп светодиодный DL-2000+

КНР

5  
17 КВК-1 көзбен шолып бақылау жиынтығы/Комплект для визуального контроля КВК-1 2012 КВК-1 көзбен шолып бақылау жиынтығы  Ресей/Комплект для визуального контроля КВК-1

Россия

3